25 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 14 September 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
  1. Pemusnahan Berhala-Berhala. Rasulullah S.A.W. memerintahkan Khalid Ibn Al-Walid R.A. memusnahkan Al-`Uzza, `Amru Ibn Al-`Aas memusnahkan Suwa', Sa'd Ibn Zaid memusnahkan Manat (8H = 15 Jan 630M). [Rujukan silang: Wikipedia Arabic / English]
  2. Tentera Kerajaan Mamluk (pimpinan Saifuddin Qutuz) mengalahkan dengan teruk tentera Monggol (pimpinan Kitbuqa) dalam Peperangan `Ain Jalut di Palestin. (658H = 03 Sep 1260M). [Rujukan silang: Wikipedia Arabic / English]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
  • Bacaan & terjemahan: Juzu' 25 (Fussilat:47 - Al-Jaathiyah:37)
  • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

0 komen:

Catat Ulasan