11 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 31 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Da'wah Bani Al-`Abbas di Khurasan di bawah pimpinan Abi Muslim Al-Khurasani (129H = 25 Mei 477M). [tiada catatan rujukan]
 2. Kesyahidan Sa'eed bin Jubeir di tangan Al-Hajjaj ibn Yusuf At-Thaqafi. (624H = 25 Ogos 1227M). [Rujukan silang: Wikipedia (Sa'eed: Arab / English, Al-Hajjaj: Arab / English)]
 3. Surat Hulagu (Monggol) kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah mengarahkan Khalifah untuk menyerah. (655H = 21 Sep 1277M). [Rujukan silang: Wikipedia (Al-Mu'tasim: Arab / English, Hulagu: Arab / English)]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 11 (At-Taubah:93 - Huud:5  )
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

10 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 30 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Rasulullah bergerak bagi Pembukaan Makkah (Fath Makkah). (8H = 1 Jan 630M). [Rujukan silang: Wikipedia Arab / English / Melayu]
 2. Kewafatan Ummul Mu'minin, Sayyidah Khadijah bint Khuwailid. (-3H = 620M). [tiada catatan rujukan]
 3. Pembunuhan Khalifah Al-Walid bin Mu'awiyah. (132H = 21 Apr 750M). [tiada catatan rujukan]
 4. Pembunuhan Nizam Al-Mulk, wazir Empayar Seljuq. (485H = 13 Okt 1092M). [Rujukan silang: Wikipedia Arab / English]
 5. Pertempuran Al-Mansourah: Shajaratud-Dur (isteri Al-Malik As-Salih) telah berjaya menewaskan Louis IX. (648H = 1250M). [rujukan silang: Wikipedia Arab / English]
 6. Peperangan 6 Okt 1973: Kemenangan angkatan tentera Mesir ke atas tentera Israel. (1393H = 1973M). 
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 10 (Al-Anfaal:41 - At-Taubah:92 )
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

9 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 29 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Pelengkapan Peperangan Andalus oleh Musa bin Nusair. (93H = 18 Jun  712M). [tiada catatan rujukan]
 2. Peristiwa 'Balaat As-Shuhada'. (114H = Okt 732M). [tiada catatan rujukan]
 3. Pembukaan Siqliyyah (Sicily). (2127H = 01 Dis 827M). [tiada catatan rujukan]
 4. Ketiban Mujahidin Hijaz ke Mesir bagi menentang Perancis.(1213H = 18 Feb 1899M). [tiada catatan rujukan]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 9 (Al-A’raaf:88 - Al-Anfaal:40 )
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

8 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 28 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Peperangan Tabuk (9H = 19 Dis 630M). [tiada catatan rujukan]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 8 (Al-An’aam:111 - Al-A’raaf:87 )
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

7 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 27 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Pembukaan Masjid di Universiti Al-Azhar. (361H = 971M). [tiada catatan rujukan]
 2. Penetapan Kota Qaherah sebagai ibu negeri Kerajaan Fathimiyah (632H). [tiada catatan rujukan]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 7 (Al-Maa-idah:82 - Al-An`aam:110)
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

6 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 26 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Penurunan Kitab Taurat kepada Nabi Musa A.S. [tiada catatan rujukan]
 2. Pembukaan Negeri Sind oleh tentera pimpinan Muhammad bin Al-Qasim (63H = 14 Mei 682M). [tiada catatan rujukan]. 
 3. Pembukaan Kota `Ammuriyah oleh Khalifah `Abbasiyyah, Al-Mu'tasim(223H = 21 Jul 838M). [tiada catatan rujukan]. Rujukan rentas: Peritiwa "Waa Mu'tasimah!" di kiriman terdahulu dan Wikipedia
 4. Kemenangan pertama tentera Muslimin di bawah pimpinan `Imaduddin Zanky ke atas tentera Salib (532H = 17 Mei 1138M). [tiada catatan rujukan]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net

B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 6 (An-Nisaa':148 - Al-Maa-idah:81)
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

5 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 25 Ogos 2009

 

A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Kelahiran pengasas Kerajaan Umawiyyah di Andalus, `Abdur Rahman Ad-Daakhil. (= 9 Nov 731M). [tiada catatan rujukan]
 2. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengarahkan pembentukan tentera laut di Iskandariah. [tiada catatan rujukan]
 3. Kekejaman Zionis di Palestin, membunuh sekurang-kurangnya 426 warga. (1367H = 11 Jul 1948M. [tiada catatan rujukan]
 4. Pengambilan kembali Antokiah setelah 170 dijajah tentera Salib [tiada catatan rujukan]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 5 (An-Nisaa':24 - 147)
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

4 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 24 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. 'Assignment' pertama bagi Sayyidina Hamzah ibn `Abdul Muttalib - Sayyidus-Shuhada' mengetuai 30 Muhajirin mendepani Abu Jahal dengan 300 orang. Tiada pertembungan. (= 11 Apr 623M). [tiada catatan rujukan]
 2. Tentera Salib di Antokiah menyerah kalah.[tiada catatan rujukan]
 3. Kewafatan Khalifah Terakhir 'Uthmaniyyah, Sultan `Abdul Hamid II (= 23 Ogos 1944M). [tiada catatan rujukan]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 4 (Aali `Imraan:92 - An-Nisaa':23)
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

3 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 23 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Rasulullah S.A.W & para Sahabat R.A. keluar ke Badr (= 28 Feb 624M), dan memenangi Peperangan Badr Al-Kubra pada 17 Ramadhan. [tiada catatan rujukan]
 2. Kewafatan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra' (=  21 Nov 632M). [tiada catatan rujukan]
 3. Peristiwa At-Tahkim di antara Sayyidina Ali K.W. dengan Mua'wiyah ibn Abi Sufyan R.A. (37H = 11 Feb 658M). [tiada catatan rujukan]
 4. Pembununuhan Marwan bin Al-Hakam (= 13 Apr 685M). [tiada catatan rujukan]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 3 (Al-Baqarah:253 - Aali `Imraan:91)
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

2 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 22 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah

Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Ke arah Pembukaan Makkah (Fath Makkah) (= 23 Dis 629M). [tiada catatan rujukan]
 2. Permulan Pembinaan Kota Qairawan (= 23 Sep 670M). [tiada catatan rujukan]
 3. Kejatuhan `Umawiyah dan Kebangkitan `Abbasiyyah (132H, = 13 Apr 750M) . [tiada catatan rujukan]
 4. Peristiwa Bandar `Asqalan - Salahuddin Al-Ayyubi. (= 23 Sep 1191M). [tiada catatan rujukan]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 2 (Al-Baqarah:142 - 252)
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

1 Ramadhan: Tanda Aras & Penghayatan

pada 21 Ogos 2009


A. Tanda Aras: Ramadhan Mereka / hari ini dalam sejarah
Ringkasan dari laman NourAllah.com:
 1. Penurunan Suhuf kepada Khalilullah Ibrahim A.S. [At-Tabrani, dalam Al-Kabeer]
 2. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatina Zainab bint Khuzaimah pada tahun 3H. [Ibn Hibban, dalam At-Theqaat 1/220]
 3. Solat Istisqa' pada tahun 6H. [Ibn Hibban, dalam At-Theqaat 1/286]. Berlaku pada tahun 6H [Imam Ahmad]
 4. Kebakaran di Masjid Nabawi pada tahun 654H. [Ibn Al-`Imad, dalam Shazarat Az-Zahab 3/263]
* Maklumat lebih terperinci di QudsDay.org, dan paparan hari 1-30 di Ikhwan.net


B. Tadarus / Penghayatan Al-Quran:
 • Bacaan & terjemahan: Juzu' 1 (Al-Fatihah - Al-Baqarah:141)
 • Penghayatan: pelbagai sub-topik boleh didapati di Tafsir Ibn Katheer melalui Tafsir.com
Teks Al-Quran dengan terjemahan Melayu?

Itulah Ramadhan Mereka... Kita?

pada 20 Ogos 2009

(diadaptasi, harap maaf atas masalah formatting)




 • عام 13 قبل الهجرة: ليلة القدر وهي الليلة التي نزل فيها القرآن وأول آية في كتاب الله وهي (اقرأ)، و في هذا اليوم أيضاً أسلمت خديجة بنت خويلد، وهي أول من آمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
 • عام 1 هـ : سرية حمزة : وأول لواء يعقده رسول الله ، وكان ذلك على رأس سبعة أشهر من مهاجره، على ثلاثين راكباً، إلى ساحل البحر، فبلغوا سيف البحر، يعترضون عيراً لقريش قد جاءت من الشام تريد مكة فيها أبو جهل في ثلاثمائة راكب، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى بينهم مجدي بن عمرو الجُهني، حتى انصرف الفريقان بغير قتال.
 • عام 2 هـ : غزوة بدر الكبرى : يوم الجمعة 17 رمضان، سماها القرآن يوم الفرقان, وهي هذا العام أيضا فرض الجهاد وفرضت زكاة الفطر : والزكاة ذات الأنصبة. وشرعت صلاة العيد.
 • عام 2 هـ وفاة رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم إثر مرض أصابها في رمضان.
 • عام 3 هـ :مولد الإمام الحسن بن علي (ع) في 15 رمضان السنة الثالثة للهجرة.
 • عام 4 هـ : زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة.
 • عام 5 هـ : غزوة بني المصطلق.
 • عام 8 هـ : فتح مكة. الفتح الأعظم فتح مكة: في عشرين رمضان سنة 8 هجرية. ويسمى فتح الفتوح، حيث دخل الناس على أثره أفواجاً في دين الإسلام. كان فيه إسلام أبي سفيان وعدد كبير من قادة المشركين، وفيه كان الأمر بهدم الأصنام من حول الكعبة.
 • عام 9 هـ : قدوم رسول ملوك حمير إلى النبى . وإسلام وفد ثقيف.
 • عام 40 هـ : استشهاد الأمام علي بن أبي طالب بالكوفة
 • عام 58 هـ : وفاة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة.
 • عام 92 هـ : فتح الأندلس
 • عام 702هـ : معركة شَقحَب أو معركة مرج الصفر
 • عام 114 هـ : موقعة بلاط الشهداء في 1 رمضان (أكتوبر 732م) المعركة في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك في سهول فرنسا على ضفاف نهر اللوار بين المسلمين، وقائدهم عبد الرحمن الغافقي. وبهذه المعركة خسر المسلمون آخر محاولة بذلتها الخلافة لفتح الغرب وإيصال الإسلام إليه. وقد سميت ببلاط الشهداء لكثرة قتلى المسلمين فيها.
 • عام 218 هـ : دخول المعتصم بالله بغداد بعد توليه الخلافة.
 • عام 222 هـ : فتح مدينة بابك بخراسان في خلافة المعتصم.
 • عام 223 هـ : فتح عمورية. في 6 رمضان. ووقعت هذه المعركة بين المسلمين بقيادة المعتصم الخليفة العباسي وبين الروم وذلك بعد أن استنجدت امرأة بالمعتصم فصرخت 'وامعتصماه' فسمع المعتصم بالخبر وجهز جيشا وفتح عمورية.
 • عام 479 هـ : معركة الزلاقة بالأندلس، انتصر فيها المعتمد بن عباد ملك اشبيلية بالأندلس علي قوات الفرنجة الإسبان.
 • عام 559 هـ : وقعة حارم. في 9 رمضان. نور الدين زنكي ينتصر على الصليبيين ويأسر قائدهم ويستعيد مدينة حارم بالشام.
 • عام 570 هـ : فتح بعلبك في بلاد الشام في 14 رمضان، فتح القائد صلاح الدين الأيوبي عدة مدن في بلاد الشام، كان من بينها فتح بعلبك التي كانت في أيدي الصليبيين.
 • عام 584 هـ : فتح الكرك وصفد و كانتا في أيدي الصليبيين.
 • عام 587 هـ : أخذ الفرنج عكا.
 • عام 654 هـ : حريق كبير حدث في مدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أحد علامات القيامة الصغرى التي اخبر عنها قبل حدوثها بمئات السنين.
 • عام 658 هـ : معركة عين جالوت في 24 رمضان (الموافق 6 سبتمبر 1260) التي انتصر فيها المسلمون بقيادة السلطان قطز على التتار المغول بقيادة هولاكو.
 • عام 663 هـ : انتصار مسلمي المغرب على الفرنج الصليبيين.
 • عام 666 هـ : فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر بيبرس. و كانت في أيدي الصليبيين.
 • عام 1393 هـ : حرب أكتوبر أو العاشر من رمضان، انتصر فيها المصريون والسوريون على الإسرائيليين في كل من جبهتي سيناء والجولان، وقعت هذه المعركة في 10 رمضان 1393 هـ ، الموافق 6 أكتوبر 1973م



Ramadhan Kita: Tanda Aras & Pengajaran

pada 19 Ogos 2009


Insya Allah, maghrib 21 Ogos, Ramadhan mengunjungi kita membawa tawaran mega terbesar tahunan: rahmah (rahmat), maghfirah (keampunan) dan `itqun min an-naar (keselamatan dari neraka). Terpulang kepada kita untuk mengisinya.

Memandangkan kebanyakan portal / blog telah mewarwarkan panduan asas memanfaatkan Ramadhan (pengenalah, keagungan, kelebihan / fadhilat, tegahan, tips, dsb), saya bercadang untuk mengutarakan isi sedikit berlainan sebagai pelengkap.

Perkongsian saya adalah berkenaan tanda aras (benchmark) & pengajaran Ramadhan yang kita lalui berbanding yang dilalui orang terdahulu (bermula zaman Rasulullah hinggalah terhampir kini).
 • Rasionalnya mudah: kita perlukan tanda aras untuk menilai pencapaian
 • Cuma, piawai (standard) pencapaian adalah berbeza dari individu ke individu
 • Apapun, saudara/i boleh menetapkan sendiri aras asas (baseline) yang diyakini wajar.
Justeru, saya kongsikan beberapa rujukan ke laman-laman berkaitan. Cuma, amat dihargai, kiranya ada pembetulan maklumat pada mana-mana laman web yang saya rujuk tersebut. Ini memandangkan kebnyakan laman / blog tidak menyatakan rujukan / sumber salinan mereka. Buat masa ini, antara rujukan ialah:
Moga Ramadhan kita kali ini lebih baik dari sebelumnya, Insya Allah...

Ramadhan Kita: KRA / KPI / BSc

pada 18 Ogos 2009




Dalam kesibukan kita mengejar KPI diri & organisasi, apa kata kita ubahsuai KPI sendiri untuk Ramadhan ini. Ia tidak bemaksud untuk memberi nilai kuantitatif terhadap ketaqwaan (matlamat puasa - Al-Baqarah:183). Ia sekurang-kurangnya berguna untuk:

1. penilaian peribadi, di mana suatu mekanisme diolah bagi memantau penambahbaikan tahunan (hari ini lebih baik dari semalam)


2. penjajaran misi mencapai ketaqwaan
 • Firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Al-Baqarah:183).
 • Sejak kecil kita dibacakan terjemahan ayat ini, namun Stephen Covey (antaranya) yang membawa idea ini ke dunia korporat (7 Habits - Habit 2: Begin with End in Mind)
Saya belum bertemu dengan satu format 'spreadsheet' atau perisian yang tepat bagi tujuan KPI Ramadhan. Cuma, mungkin sebagai asas, panduan ringkas tersebut boleh diubahsuai:
 • MyQuestScoreCard - versi lama 2007
 • Carian sendiri. Contoh untuk ditaip: [muhasabah ramadhan filetype:xls]
Mungkin ada cadangan templet KPI yang bersesuaian?